Trauma centar

Usluge savjetovališta Trauma centra

Pročitaj više

Trauma centar u 2008.

Sa Udruženjem ratnih veterana liječenih od PTSP-a "Stećak" iz Tuzle, uspostavljena je veoma dobra suradnja. Na njihovu inicijativu naš Centar uzeo je učešće na Konferenciji o PTSP u BiH, održanoj u Sarajevu 25.02.2008.godine. na kojoj smo izlagali na temu Utjecaj PTSP-a na odnose u obitelji.

Pročitaj više

Trauma centar u 2009.

20/21.01.2009. godine prisustvovali smo, kao predstavnici jednog od izabranih projekata, seminaru „Realizacija projekata unutar oblasti iz Tranzicijske pravde“ u organizaciji UNDP-a u Sarajevu. Bila je to mogućnost za upoznavanje drugih projekata koje finansira UNDP zbog moguće suradnje, ali i za dobivanje uvida o načinu apliciranja i izvještavanja glede projekta.

Pročitaj više

Osnaživanje veterana za rad u zajednici u Sarajevu

HKO „Kruh sv. Ante“- Trauma centar nastavlja sa realizacijom projekta „Psihoterapija u zajednici“, organizirajući drugi susret za veterane iz šest gradova BiH ( Sarajevo, Prijedor, Vitez, Mostar, Zenica, Tuzla).

Pročitaj više

„Trauma u procesu pomirenja II.“

Trauma centar nastavlja sa realizacijom projekta „Trauma u procesu pomirenja“, organizirajući napredni seminar za 55 sudionika iz cijele Bosne i Hercegovine. (Sarajevo, Mostar, Međugorje, Zenica, Doboj, Vitez, Banja Luka, Foča, Sanski Most, Ključ ).

Pročitaj više

Trodnevni seminar za veterane

U sklopu projekta HKO Kruh sv. Ante,Trauma centra - Psihoterapija u zajednici, u Sarajevu je od 23.10.-25.10.2009. godine u hotelu Hollywood Ilidža, održan drugi trodnevni seminar namijenjen veteranima iz cijele BiH, na temu ”Veterani u procesu pomirenja”.

Pročitaj više