Trauma centar u 2008.

Sa Udruženjem ratnih veterana liječenih od PTSP-a "Stećak" iz Tuzle, uspostavljena je veoma dobra suradnja. Na njihovu inicijativu naš Centar uzeo je učešće  na  Konferenciji o PTSP u BiH, održanoj u Sarajevu 25.02.2008.godine. na kojoj smo izlagali na temu  Utjecaj PTSP-a na odnose u obitelji.

Povezali smo se sa  Fondom otvoreno društvo BiH, od kojih smo dobili 85 publikacija "Čemu učimo djecu?" za učesnike naših seminara. Publikacija predstavljaju analizu sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta i dobra je osnova za rad na narativima, bitnom čimbeniku  u procesu pomirenja.

Ostvarili smo suradnju  sa Centrom za realitetnu terapiju, zbog obavljanja prakse psihoterapeuta  koji su u procesu dobivanja licence za samostalni rad, uz obaveznu superviziju.

09.07.2008. godine posjetili su nas djelatnici Evanđeoske crkve iz Švicarske Poseban interes iskazali su za  rad na ohrabrenju osoba sa PTSP-om i članova njihove obitelji za traženje stručne pomoći, tj. kreiranju suportivne atmosfere u društvu.

22.07.2008. godine sastali smo se  mitropolitom dabrobosanskim gosp. Nikolajem i razgovari o mogućnostima uključivanja pravoslavnih svećenika i studenata u edukaciju. Mitropolit je iskazao spremnost za suradnju na ovom Projektu, koju je i pismeno potvrdio.

28.07.2008.godine održan je sastanak sa MCC direktorom za Europu i Bliski Istok u sklopu njegove  redovne posjete projektima i partnerima MCC, kako bi dobio što potpuniji uvid i u situaciju u BiH, u rad našeg Centra, te aktivnostima za daljnji razvoj.

25.09.2208. godine sastali smo se sa Dekanom Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici i razgovarali o mogućoj suradnji. Edukaciju smatra korisnim i zainteresiran je za uključivanje studenata, posebice studenata socijalne pedagogije.

Konaktirali smo dekana Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta u Foči glede uključivanja studenata. Smatra da bi seminare trebali održati isključivo za njihove studente, te da je odluka o prisustvovanju seminaru stvara izbora za svakog studenta.

07.11.2008.godine susreli smo se sa šefom Odjeljenja psihijatrijske klinike Banja Luka. Dobili smo sugestije glede identifikacije psihoterapeuta koje planiramo uključiti u projekat Terapija u zajednici,  kao i kontakte.

12.11.2008. godine susreli smo sa  predstavnicima Centra za traumu iz Novog Sada (Srbija), koji  rade sa veteranima u Srbiji i Republici Srpskoj (BiH) i razgovarali o suradnji i uzajamnoj podršci.

Vesna Puratić, menadžer projekta Mentalno zdravlje za Jugoistočnu prisustvovala je prvom danu našeg naprednog seminara,18.11.2008.godine,  Trauma u procesu pomirenja kako bi iskazala podršku našem radu.

05.12.2008.godine posjetili su nas profesori i studenti interdiscipliniranih znanosti, pedagogije i psihologije iz Švicarske koje smo upoznali sa bitnim  segmentom naših seminara, Ciklus žrtve i počinitelja. Informacije glede Ciklusa žrtve i počinitelja žele prenijeti i drugim studentima, pa su zamolili za ustupanje materijala i literature.

29.12.2008.godine odražali smo dvosatno predavanje glede traume i njenog utjecaja na pojedinca i obitelj za članove lokalnog tima koji rade na Akcionom planu za implementaciju strategije protiv maloljetničkog prijestupništva za BiH u Kantonu Sarajevo, a na poziv JU Centra za socijalni rad Vogošća.

29.12.2008. godine susreli smo se sa Direktorom  JU Disciplinski centar za maloljetnike Vogošća i dogovorili trodnevni seminar za  djelatnike Centra i JU Kampus, Terapijska zajednica za odvikavanje od narkotika  u svibnju/maju 2009.godine.