Osnaživanje veterana za rad u zajednici u Sarajevu

Hotel Hoolywood od 22.10. do 25.10.2010.godine.

HKO „Kruh sv. Ante“- Trauma centar nastavlja sa realizacijom projekta „Psihoterapija u zajednici“,  organizirajući  drugi susret za veterane iz šest gradova BiH ( Sarajevo, Prijedor, Vitez, Mostar, Zenica, Tuzla). Cilj seminara je podrška veteranima u proradi njihovih traumatskih iskustava i njihovo osnaživanje za rad u zajednici. Sa veteranima će raditi terapeuti uključeni u projekt „Psihoterapija u zajednici“, koji sa veteranima rade na proradi traumatskih iskustava.

 

Neprorađena traumatska iskustva, kao i transgeneracijski prijenos traume ogledaju se u porastu nasilja na svim nivoima i oblicima, te povećanju broja ovisnika i oboljelih od dijabetesa, raka, štitnjače, srca itd. Sve su to indikatori neophodnosti kako edukativnog tako i terapijskog rada glede traume. Suglasnost za realizaciju Projekta dobili smo od resornih ministarstava RS-a i FBiH.

 

Seminar sa veteranima  održat će se u prostorijama hotela „Hollywood“, ul. Dr. Pintola 23, Ilidža, od 22.10 do 25.10.2010.godine. (10:00-17:00)

(HKO "Kruh sv. Ante", 25. listopad 2010)