Trauma centar

Seminar „Trauma u procesu pomirenja“ u Srebrenici

U organizaciji Trauma centra, u Srebrenici od 21. do 23. 05. 2013. je održan bazični seminar "Trauma u procesu pomirenja" za 13 sudionika iz ovog grada. Teme seminara kao što su nenasilna komunikacija, trauma i posljedice trauma na pojedinca i društvo, kao i prevencija profesionalnog sagorijevanja obrađivane su s ciljem promocije mira i pomirenja u našem društvu općenito.

Pročitaj više

Bazični seminar Trauma centra i u Ljubuškom

U sklopu redovitih aktivnosti Trauma centra od 13 – 14. 04. 2016. održan je bazični seminar u Ljubuškom za 28 sudionika. Seminaru u Ljubuškom sudjelovali su policijski službenici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i nastavno osoblje.

Pročitaj više

Edukacija o traumi u Sarajevu i Orašju

Neki od sudionika seminara postavili su pitanje koja je to naša trauma i gdje smo mi to zatočeni. Smatraju da je odgovor na to pitanje ključ za izgradnju istinskog mira na ovim područjima.

Pročitaj više

Radionica za jačanje veterana

U okviru projekta „Psihoterapija u zajednici“ održana je 27. ožujka jednodnevna radionica za veterane u prostorijama HKO „Kruha sv. Ante“ (Trauma centru). Radionica je organizirana s ciljem jačanja kapaciteta udruga veterana.

Pročitaj više

Proces pomirenja u BiH

U periodu od 16-18.02.2012. u Samostanu Sv. Ante u Sarajevu održan je bazični seminar o temi Trauma u pocesu pomirenja. Sudionici su bili studenti završnih godina Franjevačke teologije u Sarajevu i studenti Filozofskog fakulteta.

Pročitaj više

Seminar kao pomoć u svakodnevnom životu

U periodu od 25- 27.10.2011 godine,u hotelu Hollywood u Sarajevu, održan je napredni seminar „Trauma u procesu pomirenja II“, za 21 sudionika iz 5 bh gradova ( Sarajevo, Sanski Most, Široki Brijeg , Goražde , Brčko) koji su prošli bazični seminar „Trauma u procesu pomirenja“.

Pročitaj više