Natječaj za prijem studenata u Franjevački međunarodni studentski dom 2023./2024.

Natječaj za prijem studenata u Franjevački međunarodni studentski dom

2023./2024.

Humanitarno-karitativna organizacija ''Kruh sv. Ante'', Franjevačke provincije Bosne Srebrene, vrši prijem studenata u Franjevački međunarodni studentski dom

 

Preuzmite DOC verziju natječaja ovdje
Preuzmete DOC prijavnicu za dom ovdje

GLAVNE ODREDBE

 • Studenti i studentice koji postižu dobre rezultate pri školovanju;

 • Ozbiljnost, kao i uzorno ponašanje tijekom školovanja;

 • Dom je otvoren svim čestitim studentima i studenticama, bez obzira na njihovu etničku, vjersku i nacionalnu opredjeljenost.

 

DODATNE ODREDBE

 • Prednost imaju redoviti studenti;

 • Volonterski rad;

 • Socijalne prilike; Talentirani studenti slabijeg imovnog stanja; Djeca bez jednog ili oba roditelja; i dr.

 

NEMAJU PRAVO NATJEČAJA

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu s mjestom prebivališta u Županiji/Kantonu Sarajevo (osim ukoliko su studenti i studentice koji dolaze iz domova za nezbrinutu djecu);

 • Stanari Doma iz prethodnih godina koji su izgubili to pravo zbog kršenja Pravilnika o kućnom redu;

 • Studenti koji su u srednjoj školi imali sniženo vladanje, ocjene: vladanje loše i vladanje dovoljno.

 

POTREBNI DOKUMENTI

 • Popunjena prijavnica za prijem u Dom (obrazac prijave se nabavlja u Franjevačkom međunarodnom studentskom domu, Zagrebačka 18 ili na web.stranici www.kruhsvetogante.com .

 • Kopija osobne karte ili CIPS potvrda.

 • Zamolba s kratkim životopisom.

 • Uvjerenje od Visokoškolske ustanove o statusu upisa studenta/studentice u akademsku 2023./2024. (da je osoba redovito upisana u akademskoj 2023./2024. godini kao redovna, samofinancirajuća ili vanredna tj. da ne obnavlja godinu), sa prijepisom ocjena o svim položenim ispitima (ovjereni obrazac uvjerenja sa dotičnog Fakulteta).

 • Studenti koji ne mogu dobiti ovo uvjerenje do kraja Natječaja kopijom indeksa trebaju dokazati da su redoviti studenti, te da su SVI ispiti položeni, tako da upis u 2023./2024. nije upitan, dakle kopija treba sadržavati liste predmeta, kao i položene ispite (ipak studenti koji dostave Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan/na student/ica u akademskoj 2023./2024. imaju prednost).

 • Za studente koji upisuju prvu godinu studija potrebne su ovjerene kopije svjedodžbi od sve 4 godine i završnog (maturskog) ispita, te potvrda ili isprintana rang lista kao dokaz o upisu na fakultet.

 • Ovjerena kućna lista.

 • Potvrda o primanjima obitelji (za svakog člana s kućne liste): potvrda o visini zadnje plaće (kopija zadnjeg izreska plaće), kopija zadnjeg izreska mirovine, potvrda o neuposlenosti (od ureda za upošljavanje) ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava – na primjer socijalne pomoći ili iz nekog drugog izvora prihoda).

 • Vanredni studenti dostavljaju također Potvrdu o neuposlenosti.

 • Potvrdu o stupnju invalidnosti izdatu od strane nadležne Komisije (osobna, za roditelja ili staratelja)

 • Potvrde ili preporuke od mjerodavnih osoba i institucija za one koji su obavljali volonterski rad.

 • Potvrda visoko-školske ustanove o studiranju brata/sestre.

 

ROK ZA PRIJAVU

Prijave za natječaj s potpunom dokumentacijom primaju se isključivo od 15.07. do 15. 08. 2023. godine

 

Prijave slati na adresu: Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18., 71000 Sarajevo

 

NEPOTPUNE PRIJAVE I PRIJAVE DOSTAVLJENE NAKON 15.08. NEĆE SE UZETI U OBZIR!

 

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon 033 728 866 ili e-mail adresu mladi.ksa@gmail.com

Obrazac prijave možete preuzeti s web stranice www.kruhsvetogante.com ili izravno u službi Doma.

Povjerenstvo za prijem studenata napravit će rang listu primljenih studenata, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči u Domu i na web stranici www.kruhsvetogante.com