O nama

HUMANITARNO - KARITATIVNA ORGANIZACIJA "KRUH SV. ANTE" FRANJEVAČKE PROVINCIJE BOSNE SREBRENE

Od mnogih će biti blagoslovljen onaj koji velikodušno daruje kruh

(Sir 31,23)


Povijest

Štovanje sv. Antuna u Katoličkoj crkvi tako je rašireno da je postao omiljeni pučki svetac Katoličke crkve. Diljem svijeta sv. Ante je poznat po skrbi za siromašne i po brzoj pomoći u nalaženju izgubljenih stvari. Nakon smrti sv. Ante, ljudi su počeli osjećati čudotvornu Svečevu pomoć upravo onda kada su, moleći potrebnu milost, obećavali dati svoj prilog za siromahe.

Tako se razvila praksa zvana «Punduspueri» („težina djeteta”), tj. da su majke davale siromasima onoliko kruha koliko je teško njihovo dijete. Koncem prošlog stoljeća, najprije u Italij i Francuskoj a onda pocijelom svijetu, nastat će institucionalizirani oblik davanja milodara za kruh gladnih na čast sv. Anti. Takvu vrstu pobožnosti prema sv. Anti nazivamo Kruh sv. Ante. Proširila se dosta rano u sve krajeve naše domovine. Postoji i danas u svim franjevačkim provincijama u Bosni Hercegovini Hrvatskoj.

Kruh sv. Ante – potiče u nama dvije važne kršćanske odrednice. To je prije svega: biti kruh za druge, učiniti sebe kruhom, tj. biti okrepa, a ne zapreka bližnjem u življenju. Druga odrednica je solidarnost s čovjekom u potrebi.

Pitanje siromaštva i bogatstva pitanje je otajstva života, ljudske slobode i izbora, grijeha i obraćenja. Svaki čovjek ima svoje ljudsko dostojanstvo i zaslužuje pažnju i ljubav bližnjega. Zato je svaki vjernik bez iznimke dužan svakodnevno razvijati ovu duhovnu dimenziju odgovornosti za drugoga i solidarnosti s drugim.

Tko smo?

HKO “Kruh sv. Ante” želi biti ispružena ruka dobrih ljudi i zajedno s njima mijenjati lice svijeta, unijeti u njega više nade i sigurnosti.

Kruh sv. Ante je dobrotvorna ustanova Franjevačke Provincije Bosne Srebrene. Nastao je iz franjevačkog osjećaja prema bratu čovjeku, iz brige za ljude u potrebama kako duhovnim tako i materijalnim. Baštinik je prijašnje „Bratovštine kruha svetog Ante“ (1896.) i Humanitarnog društva „Kruh sv. Ante“ (1992.) Pod današnjim imenom je registriran u Federalnom ministarstvu pravde 2003. godine. Organizacija ima registrirane podružnice u Hrvatskoj (Zagreb), Austrija (Kufstein), Australija (Canberra),Švicarska (Jona), te neregistrirane ispostave u svim župama u kojima pastoralno djeluju bosanski franjevci.


Djelatnosti/Projekti

HKO „Kruh sv. Ante“, djeluje kroz desetak projekata i pomoć je iz prve ruke čovjeku uvećoj potrebi, siromašnima i obespravljenima.

PODRUČJA DJELATNOSTI SU:

Pučke kuhinje: dvije u Sarajevu (Grbavica i Dobrinja) i jedna u Varešu; "Jela na kotačima" - jako bolesnim i nepokretnim osobama dostavlja se hrana na kućnu adresu.

Služba medicinske pomoći: Kućna njega i Centar za fizikalnu terapiju u Sarajevu

Održivi povratak: Pomoć povratnicima, raseljenim osobama i drugim siromasima

Skrb za djecu: Dječji vrtić Framica u Busovači i igraonica Framica u Bugojnu.

Rad s mladima: Smještaj u Franjevačkom studentskom domu u Sarajevu, studentske stipendije, osnaživanje mladih kroz neformalno obrazovanje i volonterski rad kroz koji pomažu osobama u većoj potrebi.

Terapijska zajednica „Izvor“ na Plehanu: zajednica za rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika/ca o psihoaktivnim supstancama.

Stariji za starije/Volontiranje 60+: pilot projekt posvećen osobama treće životne dobi.

Usluge su dostupne svim ljudima u stanju potrebe bez obzira na vjeru, nacionalnost, kulturu, spol i jezik.

Pored navedenih aktivnosti, Organizacija je otvorena za sve vidove humanitarno-karitativnih djelovanja koja mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete života pojedinaca i zajednice.

Sredstva za djelovanje se prikupljaju u župama gdje pastoralno djeluju franjevci Bosne Srebrene, od međunarodnih i domaćih donatora, društveno odgovornih vladinih i privatnih poduzeća kao i preko podružnica HKO "Kruh sv. Ante" u Australiji, Austriji, Hrvatskoj i Švicarskoj.

Dobri Bog i sv. Anto neka ih prate na putu zauzetosti za bližnjega!


  • Misija

    Pružanjem materijalne, psihosocijalne i medicinske pomoći i podrške, formalnim i neformalnim obrazovanjem i organiziranjem humanitarnog rada doprinijeti unapređenju kvalitete života pojedinaca i obitelji u stanju potrebe.

  • Vizija

    Društvo u kojem svi članovi aktivno sudjeluju u pružanju i promoviranju brige o drugima i očuvanju stvorenoga u pravednosti i miru.