Akcija darivanja krvi 2024

Franjevački međunarodni studentski dom se odazvao pozivu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, te je danas u čitaonici doma organizirana i održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Dobrovoljni davaoci krvi bili su studenti i studentice Franjevačkog studentskog doma, djelatnici Franjevačkog studentskog centra i HKO ''Kruh sv. Ante'', kao i djelatnici organizacije Catholic Relief Service (CRS). Akcija je bila uspješna i prijatelji iz Zavoda su jako zahvalni.

Obzirom na dugogodišnju suradnju sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH nastojat ćemo i dalje organizirati dobrovoljno darivanje i održati ovu tradiciju.

„Budi heroj, daruj krv.

Darivaoci krvi ne daju samo krv, nego život koji čeka da počne da živi.“

(Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH)