Terapijska zajednica „Izvor“ otvorila svoja vrata i ženskim klijentima

Terapijska zajednica "Izvor" za rehabilitaciju ovisnika, smještena na Plehanu, općina Derventa, projekt je Humanitarno karitativne organizacije « Kruh sv. Ante ». Zajednica djeluje od 2010. godine i pruža usluge rehabilitacijskog tretmana ovisnika o psihoaktivnim supstancama i kocki. Od 2011. godine smo i aktivni članovi Euro TC mreže.

Program rada je baziran na poznatom programu "Projekt Čovjek". Tijekom boravka u TZ Izvor, klijentima se pruža individualna i grupna terapija, radno - okupacione aktivnosti, psiho - edukativne radionice, kao i mogućnost duhovnog osnaživanja.

Od 2010. godine do danas ciljna grupa su bili klijenti muškog spola. Dugogodišnjim zalaganjem uspjeli smo obezbijediti uvjete kako bismo proširili naš rad i sa osobama ženskog spola, a kojima je dijagnosticirana ovisnost o psihoaktivnim supstancama. Koristimo ovu priliku da Vas obavijestimo da smo počeli s prijemom klijenata ženskog spola.

Svi klijenti (muškarci i žene) se prvo trebaju prijaviti u Savjetovalište u Sarajevu ili Banjoj Luci, gdje će nakon pripremnog perioda stručni tim razmatrati nastavak tretmana u TZ na Plehanu. Program i dužina boravka se prilagođava svakom klijentu, te tretman traje najduže 2 godine.

Nadamo se da ćemo u budućnosti raditi još većim intenzitetom i tako pomoći još većoj grupi ljudi koji su se izgubili na svom životnom putu.

Jelena Oršolić