Program

Samo tvoja volja može ti otvoriti vrata za ulazak i izlazak iz zajednice!

 

Zajednica je mjesto gdje se čovjek spreman na žrtvu, priprema na suočavanje sa problemima koji su svakodnevno prisutni i pratit će ga cijelog života. Zajednica je škola, prijedlog života i suočavanje sa samim sobom. Ne ulaže se samo u jedan aspekt, već u cijelog čovjeka u nastojanju da ponovo uspostavi u njemu ravnotežu pružajući mu put da bi lakše pronašao samog sebe.

TZ „Izvor“, se nalazi na Plehanu, Općina Derventa. Temelj djelovanja TZ “Izvor“ je program „Projekt Čovjek“, kao i Teorija Izbora, koji u okvirima svoje filozofije na prvo mjesto stavljaju osobu,  potom problem.

Terapijski program  namijenjen je ovisnicima i ovisnicama o narkotičkim sredstvima, neovisno o naciji i vjeri, ima tri faze: priprema za TZ, boravak u TZ i faza resocijalizacije.

Jedna od glavnih odlika TZ Izvor je red, rad i odgovornosti. Svaki klijent ima svoju ulogu u funkcioniranju zajednice tako da zajedničkim djelovanjem svaki pojedinac nadvladava uzroke vlastite egzistencijalne nevolje.

 

Priprema za ulazak:

1. Kontaktirati savjetovalište  i dogovoriti prvi termin;
2. Uraditi neophodne nalaze;
3. Redovno dolaziti na zakazane termine;
4. Dogovoriti termin ulaska.

 

Terapije koje pružamo tijekom rehabilitacije (boravka u TZ „Izvor“):

•  Individualna terapija;
•  Grupna terapija;
•  Terapija glazbom;
•  Terapija pokretom;
•  Terapija umjetnošću;
•  Obiteljske konstelacije/postavke;
•  Omega Health Coaching.

 

Ostali sadržaji:

•  Radno-okupacijske aktivnosti;
•  Učenje pomoćnih zanata;
•  Učenje rada na računalu;
•  Psiho-edukativne radionice;
•  Duhovni sadržaji;
•  Športske aktivnosti;
•  Seminarski radovi;
•  Mogućnost završavanja škole.

 

Rad kao jedan od načina duhovnog i moralnog obogaćivanja ličnosti vodi ka autonomnom i zdravom životu pojedinca u društvenoj zajednici. Osobe se kroz radni proces potiču na odgovornost, prihvaćanje obaveza, učenje na vlastitim greškama, nošenje sa posljedicama svojih ispravnih ili pogrešnih odluka, štedljivost, jačanje vjere u svoje sposobnosti i razvijanje neophodnog samopouzdanja.
Na taj način postaju gospodari vlastitog života i kreću putem samostalnosti prekidajući sa raznim vidovima ovisnosti.

Grupna psihosocijalna terapija se realizira kroz četiri grupe: D, C, B i A. Klijenti su podijeljeni u grupe s obzirom na fazu terapijskog procesa u kojoj se nalaze. Svaka grupa ima zasebne teme i ciljeve, a uspješnim završetkom svake grupe, klijent završava i tretman u TZ Izvor.

Duhovni sadržaji podrazumijevaju upoznavanje sa univerzalnim duhovnim i moralnim vrednotama, kao i mogućnost prakticiranja vjere. Redovno će se obrađivati teme, koje će klijentima pomoći da se lakše odluče žele li snagu crpiti i iz ovog izvora. Ne možemo potisnuti činjenicu da čovjeka čine tijelo, duh i duša. Što se više nadovezujemo na sve tri stvari, moguća je promjena na sva tri nivoa. Jaka duhovnost je dobar garant za održavanje apstinencije.

Aktivno uključivanje i suradnja roditelja/supruge tokom rada sa klijentom / ovisnikom predstavlja također terapijski tretman. Rad na ovisnosti, podrazumijeva rad sa cijelim obiteljskim jezgrom. Grupe samopomoći obitelji temelje se na pružanju informativno-edukativne pomoći, utoliko što dozvoljavaju članovima da spoznaju korisne činjenice koje se odnose na njihovu situaciju, a iznad svega ukazuju im na praktične aspekte upravljanja vlastitom situacijom.

 

FAZA RESOCIJALIZACIJE

Proces resocijalizacije omogućuje postupnu integraciju u društvenu sredinu, smanjujući rizik recidiva i stvarajući stabilnost između novog identiteta i stečenih vrijednosti kod klijenta. Klijent stvara ili obnavlja krug pozitivnih poznanstva i prijateljstava, pronalazi posao ili dovršava započeto i prekinuto školovanje, dok ne postigne potpunu samostalnost. Faza resocijalizacije odvija se u Savjetovalištu u vidu grupa samopomoći pod supervizijom terapeuta.