Kućna dostava hrane - "Jelo na kotačima"

HKO "Kruh sv. Ante" osim toplog obroka u pučkim kuhinjama, svkodnevno vrši podjelu toplog obroka na kućna vrata. Topli obrok se dostavlja za osobe koje su bolesne, nepokretne i socijalno zanemarene.