Zimska pomoć

Povratnicima je potrebno stvoriti uvjete za samoodrživi povratak. U tu svrhu, Kruh sv. Ante već nekoliko godina, pored programa obnove kuća i obiteljskih gospodarstava (obnova stočnog fonda, poljoprivrednih mašina i sl.), provodi i program Zimske pomoći kroz koji se povratnicima pomaže i sa: pećima za grijanje i kuhanje, ogrjevnim drvetom, krevetima, madracima, hranom i higijenskim potrepštinama. Program Zimske pomoći kao i obnovu nužnog prostora za stanovanje financira njemačka vlada i franjevačka provincija Köln/Bosnienhilfe e.V.. Projekte provodi HKO Kruh sv. Ante u suradnji sa franjevačkom provincijom Köln/Bosnienhilfe e.V..