Kućna njega starijih i bolesnih

Projekt Kućne njege se implementira već 12 godina. Medicinska sestra, fizioterapeuti, socijalni radnik i volonteri pružaju medicinsku i socijalnu skrb osobama u njihovom domu kao i u Centru za fizikalnu terapiju.
Skrb je prvenstveno namijenjena osobama koje ne mogu samostalno skrbiti o sebi ili nisu u mogućnosti ostvariti prava koja im pružaju javne ustanove.

 

Donator
Organizacija Sprofondo iz Italije, "Aiuto Svizzero alla Pace in Bosnia".

Cilj
Osnovni cilj projekta je pružanje medicinske i socijalne potpore ciljnoj grupi kako bi im se poboljšao položaj u društvenoj zajednici.

Ciljna grupa
Projekt kućna njega ''Pomozimo svim srcem'' namijenjen je starijim, bolesnim i nemoćnim osobama koje nisu u mogućnosti samostalno se skrbiti o sebi ili nisu u mogućnosti prevesti se do zdravstvenih ustanova. Broj pacijenata je ograničen, a trenutni broj je 36.

Ciljno područje
Županija/Kanton Sarajevo (Federacija BiH) i Istočno Sarajevo (Republika Srpska).

Projektni tim
Četiri osobe: liječnik, medicinska sestra, fizioterapeut i socijalni radnik

Kratak opis
Po prijavi pacijenta, socijalni radnik provjerava stanje na terenu i piše socijalnu anamnezu koristeći kriterije koji su utemeljeni u Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom. Nakon što se utvrdi da pacijent na osnovu socijalnog statusa zadovoljava kriterije projekta, onda ga obilazi liječnik i daje izvještaj o zdravstvenom stanju.
Po utvrđivanju kompletne socijalne i medicinske anamneze donosi se konačna odluka o ulasku pacijenta u program. Za svakog pacijenta se otvara socijalni i medicinski karton.
Pacijenti se obilaze po potrebi što ovisi od trenutnog stanja pacijenta. Pružanje medicinskih i socijalnih usluga je besplatno što podrazumijeva mjerenje tlaka, ŠUK, previjanje rana/dekubitusa, medicinska njega, kontrola terapije, fizioterapija, socijalno savjetovanje, ostvarivanje socijalnih prava pacijenata, kontakti s obitelji te praćenje stanja u kojem se osoba nalazi.

Kriterij za odabir pacijenata nije uvjetovan nacionalnom ili religijskom pripadnošću pacijenta.

 
 

Kriteriji za odabir korisnika/pacijenata

  • Osobe koje su:
    Od/preko 65 godina;

  • Slabo pokretni i nepokretni;

  • Umirovljenici s minimalnom mirovinom i osobe bez redovnih financijskih primanja koji im mogu osigurati osnovne uvjete življenja;

  • Nemaju potporu od drugih članova obitelji ili socijalnih institucija;

  • Neophodna im je medicinska i socijalna potpora;

  • Ne mogu samostalno posjećivati različite zdravstvene institucije u cilju ostvarivanja redovite terapije

Kontakt
HKO Kruh sv. Ante
Zagrebačka 18
BiH - 71000 Sarajevo

Tel: +387 (0)33- 728 865
Fax: 00387 (0)33- 728 861

e-Mail: kruhsvante@gmail.com
Kontakt osoba: Sandra Zaimović, dipl. socijalna radnica