Vijesti

Podijeljeni paketi korisnicima sa općine Novo Sarajevo

Zahvaljujući sredstvima općine Novo Sarajevo, podijeljena su 74 paketa korisnicima Pučke kuhinje ''Kruh svetog Ante''.

Pročitaj više

Provincijal Bosne Srebrene susreo se sa humanitarcima iz Njemačke

Pročitaj više

PODRŠKA OPĆINE NOVO SARAJEVO

Općina Novo Sarajevo nastavlja pomagati rad Pučke kuhinje ''Kruh svetog Ante'' na Grbavici

Pročitaj više

Dan ''Kruha svetog Ante'', Wollongong, Australija

Održana svečanost Dan KSA u Australiji

Pročitaj više

Održana IV. kulturno - vjerska baština Hrvata BiH

U Sarajevu je 18.06.2022. održana IV. kulturno - vjerska baština Hrvata BiH

Pročitaj više

IV. Kulturno - vjerska baština Hrvata BiH

Dobro nam došli!

Pročitaj više