PODRŠKA GRADA SARAJEVA

Dana 23.03.2023. godine gradonačelnica Benjamina Karić potpisala je sa predstavnikom HKO ''Kruh svetog Ante'' Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu, iz granta neprofitnim organizacijama.

Kao i prethodne godine, za Pučke kuhinje „Kruh sv. Ante“ Grad Sarajevo izdvojio je 7.000 KM.

HKO „Kruh sv. Ante“, djeluje kroz nekoliko projekata i pomoć je iz prve ruke čovjeku u većoj potrebi, siromašnima i obespravljenima. S obzirom da su životni uvjeti u kojima žive ljudi u Bosni i Hercegovini teški, te da među stanovništvom vlada nezaposlenost i siromaštvo, u porastu je broj socijalno ugroženih pojedinaca i obitelji bez osnovnih životnih sredstava..

Zahvalni smo Gradskoj upravi na čelu s gradonačelnicom Karić na podršci koju nam godinama pružaju.