Uručena donacija deka migrantima u prihvatnom centru Ušivak

Danas smo posjetili prihvatni centar Ušivak, nadomak Hadžića. Prema posljednjim podacima IOM-a, u centru je trenutno smješteno više od 700 migranata.

Ovom prilikom je ravnatelj HKO ''Kruh svetog Ante'', fra Petar Karajica uručio donaciju od 411 deka za migrante koji borave u centru. Nadamo se da ćemo im ovom donacijom bar malo ublažiti hladne zimske dane.