Podrška Diplomatskog zimskog bazara

U Europe House, u Sarajevu, održana je svečana dodjela donacija prikupljenih tokom Diplomatskog zimskog bazara 2023. godine. Ambasadori, predstavnici sponzora i partnera iz Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva uručili su čekove organizacijama i udruženjima kojima je novac od ove humanitarne manifestacije namijenjen za pomoć djeci i mladima.

Naša organizacija ''Kruh svetog Ante'', kao i prošle gopdine, dobila je donaciju u iznosu 12.000,00 KM. Sredstva će biti usmjerena na stipendiranje studenata u akademskoj 2024./2025. godini. 

Zahvalni smo organizacijskom odboru Diplomatskog zimskog bazara koji nam svake godine daju hvale vrijednu podršku.