Podjela prehrambenih paketa

Dana, 18.03.2020. HKO „Kruh sv. Ante“ organizirao je podjelu prehrambenih paketa. Podijeljeno je ukupno 70 paketa za socijalno ugrožene osobe u župama Dobretići, Kotor Varoš, Podmilačje i Jajce.

Nadamo se da će im ova donacija unijeti barem malo radosti u živote.