ODRŽANA REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA I SASTANAK UPRAVNOG ODBORA HKO ''KRUH SV. ANTE''

Danas je u prostorijama Franjevačkog studentskog doma na Kovačićima u Sarajevu, održana redovita godišnja Skupština HKO „Kruh sv. Ante“, kao i sastanak Upravnog odbora. Skupštini su uz predsjedanje provincijala fra Joze Marinčića i ravnatelja KSA fra Petra Karajice nazočili i povjerenici ''Kruha sv. Ante''.

Na samom početku Skupštine provincijal fra Jozo Marinčić pozdravio je sve nazočne i zahvalio se na dolasku. Nakon pozdravne riječi i zajedničke molitve, uslijedilo je podsjećanje na rad prethodne Skupštine. Ravnatelj fra Petar upoznao je članove sa aktivnostima i financijskim rezultatima za proteklu godinu, kao i o trenutnoj socijalnoj situaciji. Potom su uslijedili izvještaji povjerenika o karitativnoj djelatnosti na dotičnom području u 2021. godini, s osvrtom na ono što se uradilo u suradnji i preko HKO „Kruh sv. Ante“

Na Skupštini se razgovaralo o projektima koji su pod okriljem ''Kruha svetog Ante'', kao i o pripravi za proslavu ovogodišnjeg Dana ''Kruha svetog Ante'' koji će se obilježiti 12.06.2022. godine. Ove godine ćemo se okrenuti izbjeglicama iz ratom pogođene Ukrajine. Sva prikupljena sredstva biti će uplaćena na račun ove humanitarne akcije. Molimo braću svećenike da animiraju i potiču na dobročinstvo vjernike u svojim župama.

Sastanak Skupštine Provincijal je završio zahvalom svima koji su uključeni u rad Organizacije, na dosadašnjem radu, zaželio ustrajnost u daljnjem angažmanu pomoći potrebitima. Nakon zajedničkog ručka, uslijedio je sastanak Upravnog odbora KSA.