NATJEČAJ ZA STIPENDIJE/POTPORE STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

PRAVO NA NATJEČAJ IMAJU SVE MLADE OSOBE IZ BIH, KOJE STUDIRAJU NA SVEUČILIŠTIMA U BOSNI I HERCEGOVINI i ostvarili su solidan uspjeh u protekloj studijskoj ili srednjoškolskoj godini.

 

Osnovni kriteriji:

- Redovit upis na fakultet, za akademsku 2023./2024.;

- Slabije imovinsko stanje obitelji;

- Talentiranost i uspjeh u školovanju;

- Volonterski rad.

PREDNOST IMAJU MLADI STUDENTI I STUDENTICE KOJI VEĆ OBAVLJAJU VOLONTERSKI RAD U HKO „KRUH SV. ANTE“ I PROŠLOGODIŠNJI STIPENDISTI FONDA „KAP DOBROTE“.

Kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Popunjen aplikacijski formular Fonda (može se preuzeti OVDJE ili u Franjevačkom studentskom domu, Zagrebačka 18.);

- Kopija osobne karte ili CIPS potvrda;

- Zamolba sa kratkim životopisom;

- Uvjerenje od Visokoškolske ustanove da je osoba redovan/na student/ica u akademskoj 2023./2024. godini (ovjereni obrazac uvjerenja sa fakulteta); Potvrdu o uspjehu u prošloj akademskoj godini (ovjeren ispis ocjena);

-Za studente koji su upisali prvu godinu studija potrebne su ovjerene kopije svjedodžbi od sve 4 godine i završnog (maturskog) ispita, te potvrda o upisu na fakultet (ukoliko potvrda još uvijek nije dostupna priložiti rang listu);

-Ovjerena kućna lista; Potvrda o primanjima obitelji (za svakog člana s kućne liste): potvrda o visini zadnje plaće (kopija platne liste), kopija zadnjeg izreska mirovine, potvrda o neuposlenosti (od ureda za upošljavanje) ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava – na primjer socijalne pomoći ili iz nekog drugog izvora prihoda);

- Potvrdu o stepenu invalidnosti izdatu od strane nadležne Komisije (osobna, za roditelja ili staratelja);

- Potvrde ili preporuke od nadležnih osoba i institucija za one koji su u posljednjih 12 mjeseci obavljali volonterski rad; Potvrda visoko-školske ustanove o studiranju brata/sestre.

ROK ZA PRIJAVU

Prijave se primaju zaključno sa 31.10.2023. godine

Prijave dostavljati osobno ili putem pošte na adresu:

Franjevački studentski dom, Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo

Nemaju pravo Natječaja studenti koji primaju stipendiju iz drugog fonda.

Lista dobitnika će biti postavljena na oglasnoj ploči u Domu, te na našoj web stranici: www.kruhsvetogante.com