Narodna kuhinja ''Stari Grad'' donirala zaštitne maske

Narodna kuhinja ''Stari Grad'' nam je zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa donirala 1000 zaštitnih maski. Korisnici su svoju masku preuzeli uz današnji obrok u našoj Pučkoj kuhinji.

Pučka kuhinja ''Kruh svetog Ante'' radi redovno u toku pandemije, bez obzira na vanredno stanje. Svi korisnici imaju osigurane obroke, a za korisnike starije od 65 godina, kojima je zabranjeno kretanje, uvedena je i dostava na kućnu adresu.

Od srca zahvaljujemo Narodnoj kuhinji ''Stari Grad'' na ovoj vrijednoj donaciji.