Grad Sarajevo nastavlja pomagati rad Pučke kuhinje ''Kruh svetog Ante'' 2021.

Dana 11.05.2021. gradonačelnica Benjamina Karić i ravnatelj naše organizacije, fra Petar Karajica potpisali su Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu.

Za Pučku kuhinju ''Kruha sv. Ante'' Grad Sarajevo izdvojeno je 6.000 KM.

Doniranim sredstvima obezbijediti ćemo hranu i druge potrebe naših pučkih kuhinja.

Od srca zahvaljujemo Gradskoj upravi na čelu s gradonačelnicom Karić na podršci koju nam kontinuirano pružaju.