FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FINANCIRA RAD PUČKE KUHINJE ''KRUH SVETOG ANTE''

Dana 24.09.2021. godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike doniralo je 18.727,47 KM za rad Pučke kuhinje ''Kruha svetog Ante''. Sredstva su obezbijeđena iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću Vlade FBiH.

Sredstva su namijenjena za provedbu projekta Pučke kuhinje kroz koji dnevno osiguravamo topli obrok i pola kilograma kruha, kako bi djelomično poboljšali kvalitetu života korisnicima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i teške životne situacije.

Od srca se zahvaljujemo Ministarstvu na čelu s ministrom Veskom Drljačom, na ovoj hvale vrijednoj donaciji.