Donacije župe Rođenja Blažene Djevice Marije

U subotu, 05.12.2020. dobili smo donaciju hrane od župe Rođenja Blažene Djevice Marije - Ulice, za potrebe Pučkih kuhinja ''Kruh svetog Ante'' u Sarajevu i Varešu.

Donacija se sastoji od:

250 kg krompira, 50 kg luka, 100 kg masti, 30 kg džema i 10 kg kave.

Iznimno smo zahvalni župniku Martinu i župi Rođenja BDM na ovoj donaciji.