Dodjeljena novčana sredstva za Pučku kuhiinju ''Kruh sv. Ante'' u Varešu

Danas je u Zenici potpisan ugovor o dodjeli novčanih sredstava namijenjenih za financiranje/sufinanciranje rada udruženja, vjerskih organizacija i drugih organizacija koji organiziraju rad javnih kuhinja na području Zeničko - dobojskog kantona, iz sredstava  Budžeta predviđenih za 2024. godinu.

Pučka kuhinja ''Kruh sv. Ante'' u Varešu, a koja pripada navedenom kantonu, za ovu godinu dobila je 23.782,00 KM. 

Dobivena sredstva iskoristit će se za poboljšanje rada kuhinje u Varešu, kako bi našim korisnicima pripremili kvalitetnije tople obroke.

Zahvaljujemo ministarstvu što prepoznaje naš rad i daje nam kontinuiranu podršku.