Djelatnici HKO ''Kruh svetog Ante'' uspješno završili edukaciju o HACCP sustavu

Tijekom prosinca i siječnja, djelatnici HKO ''Kruh svetog Ante'' educirali su se o HACCP sustavu. Cilj educiranja radnika je postići da svi zaposlenici na svojim radnim mjestima poštuju higijenske zahtjeve u procesu rada sa hranom. Svi zaposlenici u procesu rada sa hranom moraju znati svoju ulogu u HACCP sustava, a svoje aktivnosti obavljati u skladu sa načelima DHP (dobrom higijenskom praksom). Za svoj dio posla osobno su odgovorni i to garantuju vlastoručnim potpisom.

Teme edukacije:

* HACCP I ZAKONSKA REGULATIVA

* VRSTE OPASNOSTI

* KONTROLA PRISUTNOSTI ŠTETNIKA

* DOSTAVA, PRIJEM I SKLADIŠTENJE SIROVINA

* PRAVILNI POSTUPCI MANIPULACIJE SA SIROVINAMA I PROIZVODIMA

* LIČNA HIGIJENA UPOSLENOG OSOBLJA

* HIGIJENA RADNOG PROSTORA

* PRAVILNO ODLAGANJE I RECIKLAŽA OTPADA I AMBALAŽE

Nakon završetka, voditeljica edukacije, gospođa Merima Mašić, dipl. Ing., i HACCP Expert, djelatnicima je uručila Potvrde o HACCP edukaciji.

HACCP je sustavni preventivni pristup identifikaciji opasnosti i rizika u postupanju s hranom, a koji pruža jasne metode utvrđivanja načina kontrole tih rizika. Razvijen je kao dio sustava upravljanja zdravstvenom ispravnošću namirnica, s ciljem prevencije rizika i sprečavanja širenja bolesti koje se prenose hranom.

H Hazard (opasnost)

A Analysis (analiza)

C Critical (kritična)

C Control (kontrolna)

P Point (točka)

HACCP je međunarodni sustav za prehrambenu sigurnost određen od strane međunarodne komisije (Codex Alimentarius -FAO/WHO) sa sjedištem u Rimu.