Edukacija djelatnica Trauma centra

22.12.-24.12.2010. godinedjelatnice Trauma centra su sudjelovale na edukaciji iz EMDR psihoterapijskog pristupa (I Nivo), u Novom Sadu, u organizaciji „Asocijacije za istraživanje, studije i edukaciju u Psihotraumatologiji“ iz Beograda. EMDR, Desenzibilizacija i Re-elaboracija uz pomoć pokreta očiju, ili Terapija reprocesuiranja, je psihoterapijski metod indikovan u tretmanu emotivnih problema uzrokovanih traumatskim iskustvima kao što su ratna iskustva, prirodne nepogode, agresivni napadi, kao i uznemirujući događaji doživljeni u djetinjstvu, stresogeni događaji u odraslom dobu.

 

EMDR se koristi i za poboljšanje profesionalne efikasnosti, poboljšanje sportskih i umjetničkih sposobnosti. Seminar je vodio dr Roger Solomon, psiholog i psihoterapeut, internacionalno priznat stručnjak  na polju psihotraumatologije, PTSP-a i rada na problemima tugovanja.

(HKO "Kruh sv. Ante" , 31. ožujka 2011.)