Volonterski rad za bolju budućnost

Kruh sv. Ante već osam godina dodjeljuje stipendije studentima i studenticama iz cijele BiH. Osim primanja same novčane pomoći, stipendisti imaju priliku dodatno se educirati i učiti tijekom akademske godine. U 2012./2013. akademskoj godini Kruh sv. Ante stipendira 42 mlade osobe. Stipendisti imaju priliku izabrati u kojim oblastima žele volontirati: rad sa starijim osobama, rad s djecom, pomoć u administraciji organizacije, usvajanje novih znanja putem edukativnih radionica na kraju kojih implementiraju svoj projekt.

Rad sa starijim osobama podrazumijeva posjećivanje starijih osoba koje su u stanju socijalne potrebe, a korisnici su Pučke kuhinje ili projekta Kućnje njege – usamljenih osoba o kojima se nitko ne brine. Studenti im pomažu pri čišćenju stana, kupuju namirnice ili lijekove.

Naši stipendisti također imaju priliku educirati se o efikasnom učenju, socijalnim vještinama, prolaska kroz intervju za posao i pisanje CV-a te pisanje projekta. Na kraju ovih edukacija studenti sami pišu svoj projekat kojeg implemetiraju uz našu pomoć.

Kruh sv. Ante osim novčane pomoći, želi pružiti priliku mladim ljudima razviti se profesionalno i učiti praktično što nemaju priliku steći na svojim fakultetima.

 

Piše: J. Oršolić