O projektu "Stariji za starije"

Pilot projekt starijih za starije posvećen osobama treće životne dobi. Educira se i prati zainteresirane umirovljenike za volonterski angažman koji će redovno obilaziti i družiti se s vršnjacima koji su usamljeni, slabo pokretni te u stanju materijalne potrebe.

Projektom se u našoj kulturi želi razviti duboko ukorijenjeni altruistički duh pomaganja drugima koji su u nevolji, posebno onima koji nemaju nikoga bliskog, a žive na rubu egzistencije.

Sredstva za realizaciju pilot projekta prikupljaju se po župama, u dijaspori i preko međunarodnih donatora.

Projekt se realizira uz suglasnost Općine te u suradnji sa:

* Humanitarno-karitativna organizacija (HKO) „Kruh sv. Ante” (nositelj i koordinator projekta)

* Centar za zdravo starenje općina Centar

* JU „Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo