Pučka kuhinja u Varešu

Od 2000. godine HKO "Kruh sv. Ante" preuzima skrb za pučku kuhinju u Varešu.
Uz pomoć Caritasa Offenburg izgrađena je vlastita kuća za potrebe pučke kuhinje i udruge "Majka Terezija".