IGRAONICA FRAMICE U BUGOJNU

POVIJEST FRAMICE

Nakon rata, život u Bugojnu je bio vrlo težak, kako na političkom tako i na ekonomsko-socijalnom planu. Veliki broj djece nije imao adekvatne uvjete za predškolski odgoj te se ukazala potreba za otvaranjem dječjeg vrtića, odnosno Igraonice - Framice.

Nakon što je upućen veliki broj zamolbi za otvaranje odgojno-obrazovne ustanove u Bugojnu, koja bi radila po hrvatskom planu i programu, Humanitarno-karitativna organizacija „Kruh sv. Ante“, Franjevačke provincije Bosne Srebrene sa sjedištem u Sarajevu, donijela je odluku o osnivanju Igraonice Framice, u prostorijama Župnog ureda u Bugojnu. Za sve poslove vezane uz otvaranje Igraonice – Framice, bio je zadužen tadašnji župnik, fra Božidar Blažević.

Rješenjem o upisu subjekta u Sudski registar za rad od 4. ožujka 2004. godine Igraonica – Framice, započela je s radom.

Župni ured Bugojno osigurao je besplatan prostor za Igraonicu i snosi sve troškove grijanja, vode i ostalih komunalnih usluga. Igraonica Framice djeluje u teškim uvjetima, jer se financira isključivo od uplata roditelja i uz pomoć donatora dobre volje, a posebno Vlade RH.

Djelatnost Igraonice je odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb o djeci predškolskog uzrasta što je velika pomoć roditeljima u odgoju djece.

KONTAKT PODACI

Naziv ustanove:
Odgojno predškolska ustanova Igraonica – Framice

Adresa:
Kulina bana 31,
70230 Bugojno,
Bosna i Hercegovina

Telefon:
+387 30 254 645

Web stranica: www.zupa-bugojno.org/igraonica-framice/