CENTAR ZA REHABILITACIJU "ZLATNI CEKIN", SLAVONSKI BROD

Povijest Zlatnog cekina

Zlatni cekin je otvoren u listopadu 1993. godine u Slavonskom Brodu (Hrvatska) uz pomoć Franjevaca (OFM) iz Bologne i njihovog karitativnog društva Antoniano, tj. preko njihovog dječjeg festivala Zecchino d’oro (čije ime u znak zahvalnosti Poslove gradnje, opremanja, organizacije i vođenja rada preuzela je Franjevačka provincija „Bosna Srebrena“ (Sarajevo).
U sklopu Centra registrirane su tri djelatnosti: Zlatni cekin – poliklinika (zdravstvena!) s Tjednim smještajem djece, s poludnevnim boravkom i stručnom pomoći u obitelji (socijalna!) te Cekin – Dječji vrtić (odgojno-obrazovna!).

Ovako kompleksan, multidisciplinaran pristup pruža puno više prednosti nego klasični bolnički uvjeti za djecu s posebnim potrebama ili vrtići za djecu tipičnog razvoja. Djeca s teškoćama u razvoju u Zlatnom cekinu imaju priliku uključiti se i u redoviti vrtićki program, a djeca tipičnog razvoja, ukoliko se ukaže potreba, mogu koristiti usluge poput logopeda, fizijatra ili sl.

Djelatnosti poliklinike i vrtića ovdje su kompatibilne i neophodne kako za psihološki tako i za fizički razvoj svakog djeteta. Prostori su prilagođeni potrebama i mogućnostima naših korisnika, a sastoje se od triju povezanih zgrada s ukupno preko 2.500 m2 površine.
Prostor je dobro opremljen potrebnim rekvizitima i pomagalima kao i bazenima. Veći dio dvorišta su površine za igru i zabavu djece koje se redovito nadopunjuju i obnavljaju adekvatnim sadržajima, spravama i pomagalima.

Dječji vrtić

Uz polikliniku, namjenjenu pružanju stručne medicinske pomoći, u sklopu Ustanove postoji i dječji vrtić Cekin, gdje dolazi preko 60 djece, od kojih je oko 25 s teškoćama. Program rada vrtića usmjeren je na socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju. U procesu integracije bolesne i zdrave djece razvija se i uči veći stupanj tolerancije i humanizma. U međusobnom zajedništvu i druženju djeca svakodnevno pružaju pomoć jedni drugima. Proces integracije provode odgajatelji uz pomoć defektologa. I mali pacijenti iz stacionara uključuju se u primarni program vrtića sa zdravom djecom.

Dječji vrtić Cekin svojim odgojno-obrazovnim radom obuhvaća više skupina. U znak zahvalnosti donatorima iz Munchena i Bologne za Montessori didaktički materijal dali smo imena dvijema skupinama: Sunčev sjaj i Marijelin osmjeh. Skupine su mješovite i obuhvaćaju djecu od 3 do 6 godina. U svakoj skupini rade 2 odgajatelja.

Multidisciplinarni rad s djecom koja imaju teškoće u razvoju velika je prednost naše ustanove. Uz program vrtića, djeca s teškoćama iz skupine Bubamara i drugih skupina imaju mogućnost koristiti rehabilitacijske vježbe u Poliklinici. Sve to pokazuje da su djelatnosti poliklinike i vrtića ovdje kompatibilne i neraskidive. Sastavljene su po uzoru na slične ustanove na Zapadu.

Dječji vrtić Cekin organizira radionice za učenje engleskog jezika, glazbe i rad na kompjutoru. Brojnost i kvaliteta sadržaja koje nudi ova Ustanova ogleda se putem različitih nastupa na kojima se okupljaju roditelji i brojni prijatelji.

Humana i vjerska motiviranost djelatnika od velikog je značenja u ovakvoj ustanovi. Naime, bez žrtve, odricanja i čvrste vjere bilo bi zacijelo vrlo teško baviti se ovim poslom i očekivati dobre rezultate.

 

Kontakt podaci

Zlatni cekin Poliklinika za rehabilitaciju djece

Adresa: Vinogorska 115, 35105 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 465 408
Fax: +385 35 221 279
E-Mail: zlatni-cekin@sb.htnet.hr
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 h
Pedijatrija i Fizijatrija ponedjeljkom 11:00 – 19:00 h

Socijalne usluge

Telefon: +385 35 465 408
Fax: +385 35 221 279 ili +385 35 465 409
E-Mail: socijalne.usluge@gmail.com

Cekin dječji vrtić

Adresa: Vinogorska 115, 35105 Slavonski Brod
Telefon: +385 35 465 408
Fax: +385 35 465 409
E-Mail: zlatni-cekin@sb.htnet.hr
Radno vrijeme: 6:30 – 16:30 h

web stranica: http://www.zlatni-cekin.hr/