CENTAR ZA FIZIKALNU TERAPIJU

Uz podršku CARDS-programa Europske Zajednice, u suradnji sa humanitarnim organizacijama Sprofondo-Bezdan (Sarajevo), Swiss Agency for Paece in BiH (Švicarska) i A.N.P.A.S (Italija), Centar je otvoren 2004. godine.

Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju postoji i djeluje od 2004. godine. Centar raspolaže većim dijelom opreme koja omogućava pružanje kvalitetne i profesionalne fizikalne terapije.

Osnovni cilj projekta je pružanje adekvatne psiho-socijalne i medicinske pomoći starijim osoba i djeci s teškoćama u razvoju koji svoja prava, zbog neuređenosti države, ne mogu u potpunosti ostvariti.

Usluge fizikalne terapije su besplatne za sve pacijente (djecu i socijalno ugrožene osobe u trećoj životnoj dobi).

KONTAKT:

Zagrebačka 18
BiH – 71000 Sarajevo

Kontakt telefon fizioterapeutkinje: 063 294 862; 033 728 868
Kontakt osoba: Marija Ivanković

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - petak:
08:00 do 16:00
Ostali termini: po dogovoru