Fizikalna / Kućna njega

Fizikalna / Kućna njega

Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Uz podršku CARDS-programa Europske Zajednice, u suradnji sa humanitarnim organizacijama Sprofondo-Bezdan (Sarajevo), Swiss Agency for Paece in BiH (Švicarska) i A.N.P.A.S (Italija), Centar je otvoren 2004. godine.

DownloadSitemapLinkovi

“Kruh sv. Ante” - humanitarno-karitativna organizacija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.